Kaže se da „moć korumpira“, ali mislim da je bliže istini to da moć privlači one sklone korupciji. Razumnog čoveka će obično privući druge stvari pre nego moć. Kada nešto rade, razmišljaju o tome kao o službi koja ima svoja ograničenja. Sa druge strane, tiranin traži moć i u njoj je nezasit i neumoljiv. Dejvid Brin, „Poštar“

Svemoćni monarsi čija je moć smatrana božanskim pravom, koje im je sam Bog dodelio i dao potpunu vlast nad zemljom i svemu na njoj je, hvala bogu, relikt davne prošlosti. Što se tiče citata na početku, deluje mi prilično tačno da moć kvari ljude, a potpuna moć ih potpuno pokvari. Istorija, ali i nedavin događaji, pokazuju da ljudi kojima nisu postavljena ograničenja ne čine baš najbolja dela.

Moć kralja je bila ograničena dokumentom poznata kao Velika povelja slobode (Magna Carta Libertatum) 1215. godine: to je bio početak demokratije i pravnog sistema u Britaniji. Parlament je osnovan kasnije. Stari kraljevi su obično sazivali sastanke plemića i biskupa (ovo je kasnije postao tzv. Dom lordova), dok je drugi (donji) dom parlamenta takođe bio osnovan i u njemu su učestvovali lokalni predstavnici (ovo je postao Dom komuna). Iako je Magna Karta postavila određena ograničenja kralju, do Svete revolucije 1688. godine stvari se nisu značajno promenile. Ali do 17. veka, kralj, ili monarh, imao je apsolutnu moć. Ta moć je važila i za članove njegove porodice. Svaki muški član kraljevske porodice imao je pravo da uđe u bilo koju kuću, spava sa bilo kojom ženom i ostane u kući koliko god poželi. Ovo, zajedno sa još mnogim „privilegijama“, uključujući i finansijske (poput poreza), od seljaka je napravilo kmetove. Ponekad su plemići bili i neprijateljski nastrojeni prema kraljevskoj porodici.

Feudalni sistem vlasti je značio da je kralj posedovao zemlju, ali je ona bila podeljena između plemstva i crkve. Plemići su imali svoje sopstvene vojske i plaćali su poreue i borili se za kralja. Nekoliko kraljeva je imalo dovoljno novca da održava stajaću vojsku i plemstvo je odlučivalo koliko će im vitezova i vojnika poslati. Kraljevi su trebali samo da se smeškaju tokom pregovora kako bi plemstvo držali pod kontrolom. U mnogim slučajevima, posebno u današnjoj Francuskoj i Nemačkoj, plemići bi postajali vrlo moćni i svojim posedima upravljali kao nezavisnim državama. Po statusu, ispod feudalaca bili su slobodni seljaci. To su bili zemljoradnici i trgovci koji su bili slobodni, ali su morali da rade određene stvari za plemiće. Kmetovi (seljaci) su bili robovi koje je plemić posedovao i morali su da mu obezbeđuju hranu u zamenu za svoju sigurnost – nije im bilo dozvoljeno da napuštaju posed bez  dozvole. U suštini, srednja klasa nije postojala. Postojali su bogati i manje bogati i siromašni i još siromašniji.

Kraljevi u tarotu donekle imaju karakteristike svojih istorijskih pandana jer su oni „ovladali“ veštinama svoje boje. Oni predstavljaju majstorstvo i potpuni uspeh u svim veštinama vezanim za boju kojoj pripadaju i oni su zapravo „sila“ koja pokreće svaku akciju određene boje. Njihova uloga je ograničena na njihovu boju kao i na njihove lične jake i slabe tačke. Oni, poput drugih dvorskih karata, ne moraju uvek biti muškarci, ali predstavljaju kvalitete vođe i krajnjeg vladanja nečim. Kao što je rekao Kent Nerburn: „Nemojte biti žrtve lažnih ubeđenja da su majstorstvo i dominacija isto što i muževnost“. Nisu. Kraljevi predstavljaju ljude, obično starije, zrele i mudre, koji su ovladali sobom i svojim okruženjem u smislu da su sami stekli svoje veštine i iskustva.

Kraljevi u tarotu obično nisu hiroviti tirani koje smo ponekad (ili često) u „pravom“ životu sretali u istoriji. Premda, kad su loše postavljeni, mogu biti teški daveži ili čak i zlostavljači, ali na sreću, „božanska prava kralja“ ne važe za kraljevstvo tarota. Umesto toga oni predstavljaju područja kojim pitač želi da potpuno ovlada i obično su savet pitaču da iskoristi sve svoje resurse, unapredi svoja znanja i fokusira svu svoju energiju i kapacitete na usavršavanje onoga što želi. Obično se pojavljuju u otvaranju kad predstavljaju savetnika ili očinsku figuru, šefa ili osobu od autoriteta, ili Vas same kao smirene, mudre i zrele osobe.

Originalan tekst: http://78notes.blogspot.com/2006/09/tarot-court-kings.html

Prevod: Medeja