„Da li me muž vara?“, „Da li će se zdravlje mog oca poboljšati?“, „Da li će se moja ćerka udati ove godine?“. Koliko puta ste čuli ovakva pitanja, odnosno koliko puta vas je neko pitao nešto što se odnosi strogo na neku treću osobu? I šta ste mu vi odgovorili?

Ova pitanja zovemo „pitanja o trećoj osobi“ – to su pitanja vezana za nekoga ko trenutno nije prisutan i ko verovatno nije dao dozvolu da neko otvara tarot za njega. Ovakva pitanja su veoma česta jer pošto smo ljudi i bitni su nam odnosi sa drugima često želimo da znamo šta se dešava u njihovim životima. Međutim, kad je reč o ovakvim pitanjima imamo dva vrlo bitna problema – etiku i tačnost. U ovom postu ću pokušati da razjasnim ove probleme i iznesem neke ideje kako da ih rešite (posebno kad neko od vas zahteva da uradite otvaranje za neku drugu osobu).

Većina tumača tarota poštuju određeni etički kodeks, koji se bavi pitanjima vezanim za druge ljude. Većina tumača misli da je neetički raditi otvaranje za nekoga ko to nije ni tražio ili makar dao saglasnost, i to se smatra ugrožavanjem privatnosti tih ljudi. To je isto kao da čitate nečije poruke, pratite ga ili prisluškujete njegove razgovore. To jednostavno nije u redu.

Kada postavite pitanje „Da li me muž vara“, relativno je lako da tumač igra na kartu etike i odbije da da odgovor na takvo pitanje. Ali kada se postavi pitanje poput „Da li će se zdravlje mog oca popraviti“, tu već nije reč o tome da klijent želi da špijunira svog oca i zabada nos u tuđa posla, već se radi o iskrenoj zabrinutosti. U tom slučaju je već teže odbiti takvo tumačenje, mada je i dalje neprikladno odgovarati na takvo pitanje.

Ovo nas dovodi do drugog problema koji sam pomenula, a to je tačnost. Kada imate klijenta koji postavlja pitanje o nekom drugom, on ipak svojom energijom utiče na pitanje. Uzmimo za primer pitanje o očevom zdravlju – ono će biti pod uticajem misli i osećanja vašeg klijenta i kao rezultat toga možete dobiti netačan odgovor. Klijent se verovatno očajnički nada da će se zdravlje njegovog oca poboljšati, jer ne želi da on umre ili još dugo bude bolestan i ta energija će se pojaviti u otvaranju, što dalje može dovesti do potpuno konfuznog otvaranja koje neće dati precizan odgovor.

Kako mi možemo da pomognemo klijentima da dobiju odgovore na ovakva pitanja, a da time ne prekršimo etički kodeks ili rizikujemo da damo neprecizan i netačan odgovor? U devet od deset situacija, ja sugerišem klijentu da pitanje preformuliše tako da se fokusira na svoje misli, osećanja i poteze koje može da napravi vezano za tu situaciju. Najprostije je pitati tarot „Šta je potrebno da ja znam o ovoj situaciji?“. Na ovaj način tražimo od Univerzuma da nam da samo one informacije koje su nam potrebne – ne celu priču i ishod, već samo ono što je potrebno da klijent u datom momentu zna.

Drugi način je pitanje preformulisati tako da ne tražimo samo informacije o situaciji koje će nas umiriti, već i savet šta da uradimo kako bismo problem rešili na najbezbolniji način. Umesto pitanja „Da li me muž vara“, bolje je pitati „Šta ja mogu da uradim kako bih popravila odnos sa svojim mužem“; umesto „Da li će se zdravlje mog oca popraviti?“ bolje je pitati „Kako ja mogu da pomognem svom ocu?“. Naravno, ovakav pristup ne leži svakome, ali svakako je bolje predložiti i ovako nešto nego odmah odbiti tumačenje.

Prema tome, kada vas sledeći put neko pita da li ga muž/žena vara, razmislite dobro o etici i tome da li na ovakvo pitanje možete da date jasan i precizan odgovor. Ako se nešto od ove dve stvari dovodi u pitanje, predložite klijentu da pitanje preformuliše.

Originalan tekst: http://www.biddytarot.com/third-party-readings/

Prevod: Medeja