Dvorske karte u tarotu su često najkompleksnije i najviše zbunjuju tumače. Zašto? Zato što postoji mnogo različitih načina da se one protumače – kao ljudi, konkretne osobe, situacije itd. U ovom članku pojasniću nekoliko različitih načina da protumačite dvorske karte i dati vam par saveta kako da znate koji metod da koristite.

Dvorske karte kao konkretne osobe

Dvorske karte najčešće predstavljaju osobu. Ta osoba možete biti vi ili neko drugi. Ako znate osnovne osobine karte, lako možete razlučiti da li karta predstavlja vas ili nekog drugog.

Dvorske karte na prvom mestu opisuju osobine i karakteristike ljudi. One vam govore kako neka osoba razmišlja, šta oseća, kako deluje i koji su njeni glavni motivi.

Dvorske karte se najčešće povezuju sa Majer-Brigsovom tipologijom ličnosti, koja je zasnovana na teorijama i idejama Karla Junga i danas je dosta korišćen metod u dubljem razumevanju tipova ličnosti i faktora motivacije.

Prema ovoj klasifikaciji, postoji 16 različitih tipova ličnosti. Ovo se lako može povezati sa 16 dvorskih karata u tarotu.

Ako vam je ova tipologija poznata, možete sami izvući zaključak koji tip ličnosti iz date tipologije odgovara kojoj dvorskoj karti i zapisati u svoj tarot dnevnik. Trenutno ne postoji univerzalan „recept“ po kom se 16 dvorskih karata mogu povezati sa tih 16 tipova ličnosti.

U nekim starijim knjigama o tarotu, dvorskim kartama se često pripisuju i fizičke karakteristike, kao što su npr. boja kose i očiju, pol i godine (npr. muškarac, smeđa kosa, plave oči, atraktivan, zreo itd.). Iz iskustva mogu da kažem da je ovo često netačno. Nije retka pojava da Kraljica predstavlja muškarca, Kralj ženu, Paž stariju osobu itd.

Dvorske karte kao deo vaše ličnosti

Ponekad dvorske karte mogu označiti određeni deo vas, pre nego vas kao celovitu ličnost. One pokazuju koju stranu svoje ličnosti izražavate ili pokušavate da izrazite. Mogu predstavljati vaše ponašanje u konkretnoj situaciji, ili vas savetovati koji deo svoje ličnosti treba da razvijate i izrazite.

Na primer, pojava Paža mačeva u otvaranju za posao može značiti da biste trebali da razmišljate van ustaljenih obrazaca kako biste bili uspešniji. Ako to već činite, pojava ove karte potvrđuje da postupate na ispravan način.

Dvorske karte kao situacija ili događaj

U pojedinim otvaranjima dvorska karta ne predstavlja ni osobu niti određen deo njene ličnosti. U takvim situacijama dvorske karte lako mogu predstavljati situaciju ili događaj u skladu sa svojim osnovnim značenjem. Na primer, pojava Paža pehara često označava ponudu ili događaj koji će vas ispuniti srećom i uzbuđenjem; Kralj štapova predstavlja situaciju gde jasno postavljate svoje ciljeve i životne vizije.

Dvorske karte kao nivo zrelosti

Dvorske karte predstavljaju ljude, njihove osobine i situacije, ali mogu predstavljati i različite nivoe zrelosti.

Iz lične perspektive, zrelost se može odnositi na starost neke konkretne osobe, ali je češći slučaj da se odnosi na psihičku „starost“ i zrelost. Na primer, Paževi predstavljaju mlade, nezrele osobe, ali oni ne moraju nužno da predstavljaju dete, već mogu predstavljati i nekog ko je mlad u srcu, naivan ili mu je konkretna situacija potpuno nova.

Nivo zrelosti može se odnositi i na različite etape „putovanja“. Paž predstavlja početak, dok Kralj predstavlja kraj i zaključak, naučene životne lekcije i razumevanje suštine.

Kako da znate kada koje značenje da upotrebite

Pored ovoliko različitih načina da se dvorske karte protumače, nije ni čudo što toliko muče tarot tumače. Kako da znate koje značenje da upotrebite? Evo nekoliko saveta:

  • pre nego što otvorite karte, odredite šta će eventualna pojava dvorskih karata predstavljati: ljude, njihove određene osobine ili situacije
  • koristite intuiciju
  • ispišite sva značenja tarot karata i njihove osobine kada predstavljaju osobe i kada predstavljaju situacije. Koristite ona značenja koja imaju najviše smisla u konkretnom otvaranju

Originalan tekst: http://www.biddytarot.com/court-cards-in-a-reading/

Dublja značenja dvorskih karata

Jedan od najvećih izazova za one koji uče Tarot jeste razumevanje dvorskih karta. Kada one predstavljaju ljude, a kada događaje? Predstavljaju li pitača? Deo nečije ličnosti? Nešto drugo? Da li Kraljice uvek predstavljaju ženu? Da li Paž uvek predstavlja osobu svetlijih očiju i kose i mlađu od 25 godina?

U narednim postovima ćemo detaljno pojasniti dvorske karte – Paževe, Vitezove, Kraljice i Kraljeve – kako bismo vam pomogli da ih pravilno protumačite kada se pojave u otvaranju. Ovo se nadovezuje na prethodni post Kako da protumačite dvorske karte kao ekspert u kojem sam pokušala da pomognem svima koji uče tarot da razumeju ove prevrtljive karte.

Prevod: Medeja