Tumačenje tarota je oblik divinacije koje koriste ljudi koji traže neku vrstu duhovnog vodiča. Tarot se može koristiti da se dobije odgovor na neko određeno pitanje, da se opišu događaji iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ili da nas detaljnije uputi u neku situaciju koja nas zanima.

Tradicionalni špilovi imaju 78 karata koje su grupisane u dve kategorije. Jedna od njih je poznata kao Velika Arkana, koja se sastoji od dvadeset i dve karte, od kojih svaka ima jedinstveno značenje. Drugi deo špila je poznat kao Mala Arkana i čini je 56 karata koje su podeljene u četiri boje, slično kao u običnom špilu karata za igranje. Svaka od četiri boje (Pehari, Pentakli, Mačevi i Štapovi) ima brojčane i dvorske karte, od asa do kralja. Ali, za razliku od običnih karata za igranje, u ovom špilu svaka boja ima jednu kartu viška. Takođe, svaka boja ima svoju posebnu „temu”. Pehari se odnose na pitanja ljubavi i emocija; Pentakli predstavljaju materijalna i novčana pitanja; Mačevi predstavljaju situacije vezane za konflikte i istinu; Štapovi se odnose na kreativnost i duhovnost.

Karte ne mora otvarati vidovnjak, čak ni tarotolog uživo. Na mnogim internet sajtovima možete naći besplatna tarot otvaranja, gde dobijete i kratak opis značenja karata. Međutim, mnogi ljudi nisu upoznati sa tarotom dovoljno da mogu sami da protumače i povežu tako nabacana značenja, a ima i onih koji tvrde da online otvaranja ne daju ni približno tačne prognoze kao kada to radi pravi tarot tumač.

Kada vam otvara karte, tarot tumač će verovatno da ih ređa po stolu naizgled bez ikakvog reda, ali to se zove tarot otvaranje. Postoji bukvalno na stotine različitih vrsta otvaranja, od najprostijih koje uključuju po tri karte, do veoma složenih kod kojih se može otvarati i čitav špil. Svaki tumač sam određuje koja vrsta otvaranja mu daje najbolje rezultate, a to često ima veze i sa vrstom postavljenog pitanja. Kada se karte poređaju, iz njihovih individualnih značenja se polako sklapa cela priča. Ta priča i način njene interpretacije je zapravo cela „filozofija” gledanja u tarot.

Kako tarot zapravo može da vam pomogne? Ako ga posmatramo u klasičnom smislu, otvaranje tarota vam može dati jasniji uvid u pitanja koja vas interesuju. Pitanja se mogu odnositi praktično na sve, osim kada zahtevaju specifičan odgovor. Na primer, tarot vam ne može dati ime i prezime vašeg budućeg muža, ali vam može mnogo reći o njegovom karakteru i interesovanjima. Karte vam takođe mogu pomoći da bolje razumete sami sebe. Nemojte se plašiti onoga što možete da čujete. Svrha otvaranja nije da vas zaplaši, već da vas prosvetli.

Može li svako da tumači tarot? Naravno, iako svakako neki ljudi imaju više „šlifa” od drugih za tumačenje karata. Ako ste zainteresovani za učenje, znajte da postoji jako mnogo knjiga napisanih na ovu temu. Najbolje je da počnete tako što ćete se upoznavati sa jednom po jednom kartom i učiti njihova značenja. Kada to savladate, možete početi da izmišljate i sopstvena otvaranja i da tumačite karte sebi i drugima. Zapamtite samo da ovo zahteva dosta vremena i vežbe.

Originalan tekst: http://tarotreadingpsychic.com/what-are-tarot-readings/

Prevod: Medeja