Na ovoj karti vidimo visoku kulu na vrhu neprohodne, stenovite planine. Grom udara i plamen izbija kroz prozore kule. Ljudi u očajanju skaču sa kule kako ne bi izginuli u požaru. Kula predstavlja destrukciju na fizičkom nivou nasuprot duhovnom. Sama Kula predstavlja ambicije sagrađene na pogrešnim uverenjima. Munja razbija te postojeće obrasce kako bi napravila mesta za nove. Zato predstavlja iznenadni uvid i istinu koja slama sve modele ponašanja zasnovane na neznanju ili pogrešnim vrednostima. Primetićete da munja dolazi sa leva na desno (kada posmatramo kartu), odnosno sa neba na zemlju, od Duha ka materijalnom. Ljudi koji padaju su isti oni koji su bili vezani lancima na karti Đavo. Padaju na glavu, jer je iznenadno duhovno osvešćivanje (predstavljeno munjom) potpuno poremetilo čitav koncept. Plamičci na slici predstavljaju hebrejska sloba i 22 karte Velike Arkane. Sivi oblaci su oblaci nesreće i svoju kišu će prosuti na svakog, bez razlike. Planeta koja vlada ovom kartom je Mars.

Uspravno: Katastrofa, preokret, iznenadna promena, otkrovenje

 Koliko puta ste sedeli uljuljkani u sigurnost svog života, svojih misli verovanja i osećanja? A onda se kao grom iz vedra neba desi nešto „šokantno“ što potpuno uništi taj mir i harmoniju. Razori vam um i potpuno vas izbaci iz sedla. Iznenada shvatate da je vaša sigurnost bila zasnovana na prilično loim temeljima, na pogrešnim uverenjima ili akcijama. Takva iskustva su poražavajuća i zastrašujuća, ali neophodna.

Kada u otvaranju izađe Kula, možda se osećate uplašenim i nesigurnim. Sada je vreme velikih promena i uništenja i sve što želite jeste da znate zašto je sve pošlo naopako, kako to da ste bili toliko slepi ili naivni povodom konkretne situacije. Šta sada da radite kako da se borite sa istinom koju ste upravo sagledali? Moguće je da ne možete da spavate, depresivni ste, tužni i besni. Ovo su potpuno normalne reakcije na velike promene bilo u spoljnom okruženju bilo u vama samima.

Iskustvo Kule je svako iskustvo koje vam iz temelja uzdrma trenutni osećaj sigurnosti, ili sila koja dovede u pitanje vaša uverenja, percepcije, stavove i modele ponašanja. To može biti razvod, smrt voljene osobe, finansijski gubitak, zdravstveni problemi, gubitak posla i svaki događaj koji prodire do srži vašeg bića tako što utiče na vaše duhovno, mentalno i fizičko stanje. Ova karta se obično opisuje kao velika uznemirujuća promena, prekid ili kriza i uvek donosi haos kao posledicu nekog takvog događaja.

Ako vam se u otvaranju pojavi Kula, zapitajte se koje se to strukture u vašem životu raspadaju. Verovatno ste već svesni gde bi moglo da dođe do kuršlusa, tek ponekad se sve to odigrava na nekom podsvesnom, nevidljivom nivou.

Najvažniji aspekt Kule jeste da posle svakog vida uništenja nastaje kreacija. Zato Kula predstavlja „buđenje“ i odnosi se na inspiraciju, slobodu i oslobađanje svih stega. Ovo je karta potpune istine i iskrenosti koja dolazi u vidu „munje“ odnosno nekog šokantnog i uznemirujućeg životnog događaja. Ona predstavlja neophodno iskustvo, jer se inače ne biste pomakli iz svoje „sigurne zone“ i nastavili sa daljim razvojem. Iznenadno uništenje Kule predstavlja grubu promenu koja često dovede do privremene dezorijentisanosti. Jednom kada se desi, sami dalje birate šta ćete raditi. Možete se vratiti samoobmanjivačkom Đavolu ili krenuti ka transformišućoj i inspirativnoj Zvezdi. Kada krenete ka Zvezdi, shvatićete da se prava sigurnost i snaga nalaze isključivo u vama i vašoj vezi sa Univerzumom, a ne u nekakvom lažnom i nametnutom materijalnom sistemu vrednosti. Nakon što prođete kroz ovakvo iskustvo, budite sigurni da ćete postati mnogo jači, mudriji i smireniji, ali tek kada počnete da sagledavate sve iz druge perspektive za koju do sada niste ni znali da postoji. Takvi momenti su nam neophodni kako bismo nastavili svoj duhovni razvoj. Istina će uvek doneti nešto pozitivno, čak i ako prvo morate da iskusite bol i strah na početku tog procesa.

Kula predstavlja sve strukture koje smo „sagradili“, bile one van nas ili u nama. Te strukture su obično naši odbrambeni mehanizmi koje smo sagradili kako bismo se drugima više svideli, ali one kriju naša prava, dublja osećanja i misli. To je kao kada vaš šef ispriča glup vic, a vi se nasmejete iako vam nije smešno; ili na dubljem nivou recimo potiskujete svoje seksualne želje jer mislite da su društveno neprihvatljive. U periodima velikog pritiska i stresa te strukture će biti stavljene na test i postoji veliki rizik da će biti potpuno razbijene i da će vaše pravo unutrašnje „ja“ biti otkriveno svima oko vas. Zato dobro pazite šta i kako krijete i imajte na umu da će se jednog dana sve otkriti.

Kula od vas traži da sami uklonite sve barijere kojima ste se ogradili. To može biti bolan i težak proces, pogotovo ako se opirete nekim spoljnim silama koje vas pritiskaju da to uradite. Skidanje maski koje imamo svakako nije lako, ali setite se da će Kula kad-tad pasti, svidelo se vama to ili ne, jer ste dosegli svoje granice i više ne možete da živite sa tim.

Slično tome, Kula takođe može biti simbol vašeg ega i iluzije da ste u nečemu superiorniji od drugih. Tek kada Kula ega, obmane i iluzije bude uništena, moćićete da se suočite sa istinom i realnošću. Da li prolazite kroz neke velike promene? Da li od nedavno vidite stvari na potpuno drugačiji način? Iskoristite priliko da prihvatite promenu i krenete napred, u mnogo bolje (psihološko) stanje, gde ćete imati potpunu slobodu.

Obrnuto: Izbegnuta katastrofa, strah od promene

Uspravna Kula označava period velikih promena i uništanja, što obično donese regeneraciju ili nešto potpuno novo. Kada je obrnuta, ova karta govori o tome da samo odlažete neophodnu „destrukciju“. Morate proći kroz turbulentan period kako biste savladali bitnu životnu lekciju. Nemojte joj se opirati. Iako je verovatno teško izboriti se sa takvim događajima, oni su veoma važan deo vašeg životnog putovanja.

Slično tome, obrnuta Kula ukazuje na to da iako možda svesno želite promenu i transformaciju, duboko su sebi se plašite toga. Osećate da će promena sa sobom doneti uništenje i bol i zato joj se opirete. Možda ste svesni da VELIKA promena u vašem životu koju želite podrazumeva jedan neprijatan period, i upravo tog perioda se plašite. Sada je vreme da razmišljate malo šire i da se ne plašite da preduzmete velike korake napred. Ulozi su veliki, rizik takođe, ali ako želite promenu onda taj rizik morate preuzeti.

Obrnuta Kula može označavati i manje značajnu/uticajnu promenu u vašem životu. Možda ste na neki način upozoreni, ili vam intuicija govori da će se nešto krupno desiti, pa možete planirati unapred i izbeći ili ublažiti neke negativne stvari koje vas čekaju.

Originalni tekst: http://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/tower/

Prevod:  Medeja