Prvosveštenik ili Hijerofant je muški pandan Prvosveštenici. U nekim špilovima  zove se i Hiron, Papa ili Šaman. Ova karta je povezana sa znakom Bika.

Prvosveštenik je predstavljen figurom sveštenika koji se očigledno nalazi u crkvi. Njegova odora se sastoji iz tri dela, što predstavlja tri sveta. I kruna koju nosi ima tri nivoa. Desna ruka mu je podignuta, iato kao i kod Maga. Dok Mag uzima sirovu energiju Univerzuma i usmerava je na materijalni plan, Prvosveštenik tu energiju i moć kanališe kroz društvene formacije (kao što je religija). Trostruki skiptar je još jedan simbol njegove dominacije nad sva tri sveta. Ukršteni ključevi predstavljaju ravnotežu između svesnog i nesvesnog, kao i ključ misterija. Pred njim kleče dva čoveka koja čekaju da budu inicirana. Prvosveštenikov zadatak je da ih inicira i uvede u crkvu kako bi mogli da preuzmu obaveze koje ih čekaju. Oni su simbol ulaska u sve institucije gde postoji grupni identitet. Ovo se može odnositi i na škole, klubove, timove, i uopšte na svaku vrstu udruženja.

Uspravno: Religija, grupna identifikacija, konformizam, tradicija, vera

 Prvosveštenik je veoma konvencionalan i ova karta ukazuje na to da imate želju da postupate po ustaljenim pravilima i principima. Umesto da budete inovativni, potrebno je da se prilagodite postojećim vrednostima i normama. Morate raditi ono što se očekuje od vas. Pojava ove karte u otvaranju govori da nikako nije vreme da menjate status quo.

Ova karta sugeriše da biste trebali da postupate u skladu sa postojećim društvenim strukturama i tradicijama. Možda ste već uključeni u neku vrstu rituala ili ceremonije. Sada vam je potrebno da se držite neke vrste tradicije; ako tako nešto ne postoji u vašem životu vreme je da se okrenete takvim stvarima. Razmotrite istraživanje duhovnih i religijskih tradicija.

U otvaranjima ova karta obično predstavlja institucije i njihove vrednosti. Prvosveštenik je simbol potrebe da se povinujete pravilima. Njegova pojava ukazuje na to da ste u situaciji kada nema mesta za kreativnost i individualnost, već se morate raditi stvari na način na koji su se oduvek radile. U zavisnosti od okolnosti, grupe mogu biti veoma koristan faktor, ali mogu i gušiti individualnost. Nekad nam je od pomoći da sledimo neki ustaljen program i proceduru, dok je u drugim situacijama bolje da slušamo samo sebe.

Prvosveštenik može ukazivati na potrebu da se priključite nekoj grupi ili instituciji. To može biti nešto veliko kao što je priključivanje nekoj crkvi ili religijskoj grupi, ili nešto manje bitno kao što je recimo učlanjenje u teretanu. Ova karta se odnosi na identifikaciju sa grupom i rad (u najširem smislu) u nekoj grupi vam trenutno može biti od velike pomoći za dalji napredak i učenje.

Sa aspekta institucionalizovanog znanja, Prvosveštenik predstavlja i obrazovanje i učenje. Ova karta može predstavljati period kada više učite i to na neki formalan način (u školi, na kursu itd.). Sada ste zainteresovani za neko polje koje je već dovoljno istraženo i lako ćete naći dobrog profesora ili mentora.

Prvosveštenik može predstavljati i psihoterapeuta, sveštenika, duhovnog vodiča ili bilo kog „formalnog“ savetnika koji vam pomažu svojom mudrošću i znanjem. To može biti klasično stručno lice ili samo neko velikodušan i voljan da vam pomogne u onome što radite. Od takve osobe možete naučiti dosta toga, jer ona svakako ima dovoljno znanja i može vam dati veoma dobre savete.

Prvosveštenik predstavlja i institucionalne, svetovne puteve ka duhovnom, odnosno on je prenosnik drevnih mudrosti i religijskih učenja. Ova karta predstavlja vezu između nas i Božanskog i zato nije neobično što se u nekim špilovima naziva i Papom. Uloga Pape je da bude medijator između Boga i ljudi. Za razliku od Maga, koji nam jednostavno samo pokaže put, Prvosveštenik je daleko sigurniji vodič koji će nas uzeti za ruku i voditi na ka našem duhovnom cilju. On simbolički predstavlja put ka višem svesnom kroz rituale i slične postupke. On nas uči svemu što može kroz knjige i primere.

Sve stvari koje su pravedne i svete predstavljene su ovom kartom: brak, ugovori, poniznost, milosrđe, dobrota, svest o sebi i drugima.

 Obrnuto: Ograničenja, promena statusa quo

 Obrnut Prvosveštenik govori o tome da osećate kako vas formalna pravila previše sputavaju i da ste zbog toga potpuno izgubili fleksibilnost i kontrolu u svom životu. Imate jaku želju da se usprotivite svim autoritetima i konvencijama. Imate želju da nešto uradite na neobičan način ili nešto što je netipično za vas ili se čak protivi društvenim normama. Obrnut Prvosveštenik se obično odnosi na kršenje pravila i promenu statusa quo. Više ne prihvatate rigidne strukture, tradiciju i dogmu koja vas okružuje, već tražite mogućnost da se pobunite ili čak i osvetite. Želite da promenite ideje i koncepte za koje ste nekad mislili da su uklesani u kamenu.

Obrnut Prvosveštenik se takođe odnosi na preispitivanje tradicije i preispitivanje samog sebe da li je ono što radite prava stvar. Možda ste do sada postupali po automatizmu i sledili ono što radi većina, ali sada shvatite da te stvari nisu ono što želite i se tu nešto mora promeniti.

U skladu sa tim, obrnut Prvosveštenik se može uporediti sa buntovnim tinejdžerom ili mladom osobom koja počinje da nalazi rupe u društvenom sistemu i priključuje se nekim političkim aktivnostima. To može dovesti do sukoba sa roditeljima, autoritetima, pa čak i sa zakonom.

Obrnut Prvosveštenik ponekad ukazuje na pritisak od strane grupe ili društva. Primorani ste da se prilagodite, ali se uopšte ne slažete sa konkretnim sistemom vrednosti.

Prvosveštenik takođe predstavlja i osobu koja je na nekoj liderskoj funkciji. To može biti religijski vođa, očinska figura ili čak vaš šef na poslu. Kada se pojavi obrnut Prvosveštenik, možda shvatate da ta osoba vlada „čeličnom pesnicom“ i prisiljava druge da se povinuju pravilima jer se plaši da isproba nešto novo. Ako vam je ova osoba nadređena u bilo kom smislu, nemate izbora i možete samo raditi onako kako ona kaže.

Prevod: Medeja

Originalan tekst: http://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/hierophant/