Mag je povezan sa planetom Merkur i označava veštinu, logiku i intelekt. Broj ove karte je jedinica, broj početaka. Mag je most između duhovnog i svetovnog. U desnoj ruci drži štap uperen ka nebu, a leva ruka mu je uperena ka zemlji. On dobija moć od Univerzuma, kanališe je kroz svoje telo i usmerava na fizički plan. Iznad njegove glave je simbol beskonačnosti, a oko njegovog struka je zmija koja grize sopstveni rep, još jedan simbol beskrajnosti. Na stolu ispred njega su četiri simbola boja u tarotu, koji predstavljaju četiri primarna alhemijska elementa – zemlju, vazduh, vatru i vodu. Ovo simboliše manifestaciju našeg uma, srca, tela i duše. Magova odeća je bela, što je simbol čistote i nevinosti, ali ogrtač je crven, što predstavlja svetovno iskustvo i znanje. Ova dualnost ogleda se i u simbolici cveća pod njegovim nogama – belim ljiljanima i trnovitim crvenim ružama.

 Uspravno: Moć, veština, koncentracija, akcija, snalažljivost

 Karta Mag se obično pojavljuje u otvaranju kada imate mnogo kreativnosti i energije da započnete nov životni ciklus. U mogućnosti ste da dobijete energiju od Univerzuma i ispunite svoje želje. Ova karta sugeriše da ste (ili ćete uskoro biti) u situaciji da imate sve što vam je potrebno kako biste ostvarili svoje želje. Te želje mogu biti duhovne (vatra), fizičke (zemlja), emotivne (voda) ili mentalne (vazduh), o čemu govore elementi prikazani na ovoj karti. Sve što vam je potrebno je u vašim rukama.

Ova karta vas navodi da iskoristite svoje veštine i inicijativu kako biste postigli svoje ciljeve. Imate jaku želju da započnete nešto novo. Stav „ja to mogu“ i ogroman optimizam će dominirati tim novim početkom i odluke koje napravite imaće pozitivan ishod.

Ova karta predstavlja uspeh u svemu što radite. Mag se odnosi na ostvarenje cilja korišćenjem veština, sredstava i resursa koji su vam dostupni. On sugeriše da ćete naći način da rešite sve probleme uz pomoć svog znanja i iskustva

Karta Mag je dobar predznak ako imate neku posebnu želju, kada počinjete projekat koji zahteva kreativnost ili kada vam je potrebna transformacija u bilo kom smislu. Ovo je sjajana karta za meditaciju kada osećate potrebu da se povežete sa osnovnim elementima kako biste dobili pomoć i mudrost.

Mag govori o tome da je vreme za kreativnost i da biste trebali da iskoristite svoju logiku i koncentraciju. Ova karta je signal da treba da budete racionalni i da ćete cilj postići samo ako razumete šta tačno želite i imate razrađen plan kako da to i postignete. Morate biti svesni onoga što radite i zašto to radite. Razjasnite sebi sve svoje motive i namere.

Mag je takođe karta snažnog fokusa na određeni zadatak ili aktivnost. Trenutno je potrebno da budete koncentrisani na nešto konkretno i da svu svoju energiju usmerite na to što radite. Ta koncentracija je sada najbitnija i morate eliminisati sve što vas ometa.

Mag govori o tome da radite na nečemu velikom i da ste sve svoje resurrse usmerili na to kako biste postigli tačno ono što želite. Veoma ste pragmatični i pokušavate da ostanete objektivni, čak i kada ste zabrinuti. Nastavite da razmišljate pozitivno, to će vam dosta pomoći na putu ka uspehu; razmislite o tome da li posedujete još neke veštine koje bi vam pomogle u ostvarenju cilja.

 Obrnuto: Manipulacija, loše planiranje, neiskorišćeni talenti

 Obrnut Mag označava pohlepu, obmanu, manipulaciju i korišćenje onoga što imamo kako bismo postigli nešto loše. Može označiti i prevrtljivost, lukavstvo, nepoverenje i zbunjenost.

Metafora ove karte bi bila prodavac polovnih kola. On koristi svoj šarm i manipulaciju kako bi vas uverio da je ono što prodaje super. Pazite se takvih ljudi. Uverite se da je ono što kupujete zaista super i nemojte se oslanjati samo na prodavčevu slatkorečivost.

Obrnut Mag često poručuje da ste izgubili kontakt sa realnošću i da pokušavate da se „spustite na zemlju“. Verovatno ste zbunjeni, nestrpljivi i nemate jasnu sliku o situaciji. Morate da se „vratite“ na lekciju Lude i privremeno se „izmestite“ iz cele situacije kako biste sagledali širu sliku. Zapitajte se na šta usmeravate svoju energiju, koliko ste objektivni, kakve veštine i sposobnosti su vam potrebne u konkretnoj situaciji, kako komunicirate sa drugima i kako želite da vas drugi vide.

Obrnut Mag govori i o tome da posedujete mnogo znanja, talenata i veština, ali da ih trenutno ne koristite onako kako bi trebalo i/ili da vaš potencijal nije maksimalno iskorišćen. Možda se osećate kao da možete da pružite mnogo više. Postoji nešto što dobro znate, ili nešto u čemu ste veoma vešti, ali sada sebi zbog nečega ne dozvoljavate da na delu to znanje i primenite i da dalje razvijate tu veštinu. Verovatno ste toga dobro svesni, zato se zapitajte zašto ne koristite to što možete, šta vas sprečava da se iskažete u punom sjaju, šta morate da promenite kako biste došli do izražaja. Potrebna vam je šansa svesno da kanališete tu svoju energiju.

Slično tome, obrnut Mag u pitanjima vezanim za spiritualno sugeriše da imate određenu veštinu ili talenat koja bi vam mnogo pomogla u duhovnom putovanju, ali da to trenutno ne koristite. Na primer, možda izučavate tarot i otvarate ga prijateljima i članovima porodice, ali ne shvatate da imate odlične predispozicije da postanete profesionalan tarot tumač i krenete da radite sa pravim klijentima. Ako biste se više posvetili tarotu, otkrili biste i značajne stvari koje bi vam pomogle na vašem ličnom duhovnom putovanju. Nije isključeno ni da tražite neki predmet (spiritualnog) interesovanja, posebno ako trenutni ne ispunjava vaše potrebe. Budite otvoreni za promenu i znajte da je potpuno u redu imati više takvih interesovanja, verovanja i veština.

Originalan tekst: http://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/magician/

Prevod: Medeja