Značenja karata velike arkane

Karte Velike Arkane (poznate i kao aduti) su osnova tarot špila i sastoje se od dvadeset jedne numerisane i jedne nenumerisane karte (Luda).

Predstavljaju put duhovne samospoznaje i svaka karta opisuje različite faze kroz koje prolazimo na tom putu. Svaka karta odnosi se na izvesnu životnu lekciju.

Značenja karata Velike arkane ilustruju strukturu ljudske svesti i samim tim su ključevi životnih lekcija koje sa godinama savladavamo. Slike na ovim kartama su ispunjene mudrošću i simbolime iz različitih kultura i ezoterne tracidije, uključujući egipatsku, hindu, sufi, jevrejsku i hrišćansku religiju.

U svojoj knjizi „Džepni vodič za tarot“ Alen Oken kaže da su 22 karte velike arkane kao mandale tarota. Mandale su slike sa mnogo detalja naslikane na platnu i Tibetanci ih koriste za spiritualni razvoj i kao pomoć u meditaciji.

Otuda je jako bitno da dobro proučite slike Velike arkane i razmislite o njihovim porukama. Zagrebite malo dublje ispod jednostavnih ključnih reči i tradicionalnih značenja i pronađite svoja lična značenja ovih karata. Što dublje razumete njihov simbolizam, to ćete bolje razumeti šta one predstavljaju.

Karte Velike arkane takođe predstavljaju Jungove arhetipe – konzistentne usmeravajuće obrasce uticaja koji su sastavni deo ljudske prirode. One su kao teme koje označavaju, prikazuju i simbolišu faze kroz koje naša psiha prolazi na putu do cilja da postanemo uravnotežena i celovita osoba. Tokom ovog putovanja suočavamo se sa raznim izazovima i nedaćama, teško radimo, donosimo teške odluke i borimo se sa raznim stvarima koje nas ometaju. Svaki korak koji napravimo je značajan. Sve ovo je poznato i pod imenom „Ludino putovanje“.

Velika arkana u tarot otvaranju

Kada se u otvaranju pojavi mnogo karata iz Velike arkane, to znači da pitač prolazi kroz značajan životni period i da mu se dešavaju stvari koje će imati dugoročan uticaj. To su bitne lekcije koje pitač mora naučiti u cilju daljeg duhovnog i ličnog napretka.

Ako je dosta karata u obrnutom položaju, to znači da pitač ne obraća previše pažnje na to što mu se dešava i da se mora vratiti korak nazad da odradi zadatak koji mu je postavljen kako bi mogao da krene dalje.

Otvaranja sa kartama Velike arkane

Postoje tarot otvaranja koja koriste samo 22 karte Velike arkane. Ovaj metod se koristi kada se radi o pitanju vezanom za spiritualno ili kada vam je potreban dublji uvid u vašu podsvest.

Originalni tekst: http://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/#MajorMeanings

Prevod: Medeja